Haverådgivning, anlæg og havepleje

Haverådgivning

Rådgivning kan være en nyttig investering, hvis du er gået i stå med haven. Ofte kan de fleste spørgsmål afklares på stedet.

Efterfølgende får du et skriftligt referat, så du altid kan vende tilbage og se, hvad det var vi talte om, og hvilke konkrete råd du fik.

Haverådgivning vil typisk kunne afklare spørgsmål om:
• Fældning og beskæring
• Nyplantning og flytning af planter
• Vantrivsel og sygdomme
• Strategi for omlægning
• Prisvurderinger

Anlæg

Hauser Havedesign arbejder også som anlægsfirma, hvis der skal etableres nye haveanlæg eller gennemføres større forandringer, som kræver maskiner og eventuelt hjælp fra entreprenør.

Hvis jeg står for anlægsarbejdet, så har du garanti for, at stemningen og udtrykket i din eksisterende have bliver respekteret og videreført. Du har også sikkerhed for, at eventuelle tvivlsspørgsmål og opståede muligheder undervejs i processen bliver drøftet med dig.

Havepleje

Jeg kan tilbyde sæsonvis pleje af haver. Det kan enten være som en hjælp til at overkomme praktiske opgaver, eller at du lejlighedsvis har brug for assistance til eksempelvis beskæring eller andet for at fastholde stil og kondition i din have.